Kunst & Geluk

Kunst & Geluk

Vanuit onze ambitie om met Kunst en Cultuur bij te dragen aan de zorg en het welzijn van inwoners is Muzelinck medio 2019 samenwerkingspartner geworden van Proeftuin Ruwaard. Ook de zorg- en welzijnspartners vanuit de proeftuin vinden de aanvulling van Kunst en Cultuur van toegevoegde waarde. Met name op het gebied van collectieve en op preventie gerichte programma’s kunnen we iets betekenen.

In het filmpje een mooi voorbeeld van wat Kunst kan betekenen voor het welzijn van mensen:

In maart 2020 is de Impulsaanvraag Kunst & Geluk, die we bij de provincie hebben ingediend, gehonoreerd. Met deze impulsgelden kunnen we ons in 2021 en 2022 verder ontwikkelen tot een professionele organisatie op het gebied van kunst in de zorg- en welzijnssector. We leren effectief samen te werken met professionals in de zorg, deelnemers en zorgontvangers. We dragen op een structurele manier bij aan de Positieve Gezondheid van mensen door kunstinterventies en programma’s en we tonen de effecten van kunst aan op de Positieve Gezondheid van mensen. Met de gelijknamige programmalijn Kunst & Geluk leveren we een concrete bijdrage hieraan door: zingeving, mentaal welbevinden, talentontwikkeling en kwaliteit van leven. Onze belangrijkste partners hierbij zijn: Brabant Zorg, BrabantWonen, GGZ Oost Brabant, Ons Welzijn, Sport Expertise Centrum en andere culturele instellingen.