Viool 1

Zorg & Welzijn

Vanuit onze ambitie om met Kunst en Cultuur bij te dragen aan de zorg en het welzijn van inwoners is Muzelinck medio 2019 samenwerkingspartner geworden van Proeftuin Ruwaard. Ook de zorg- en welzijnspartners vanuit de proeftuin vinden de aanvulling van Kunst en Cultuur van toegevoegde waarde. Met name op het gebied van collectieve en op preventie gerichte programma’s kunnen we iets betekenen.

We leren effectief samen te werken met professionals in de zorg, deelnemers en zorgontvangers.
Met de programmalijn Kunst & Geluk leveren we een concrete bijdrage aan de Positieve Gezondheid van mensen; door zingeving, mentaal welbevinden, talentontwikkeling en kwaliteit van leven.

We geven deze partnerschappen vorm door in alle projecten structureel samen te werken met zorg- en welzijnsinstellingen. Onze belangrijkste partners hierbij zijn: Brabant Zorg, BrabantWonen, GGZ Oost Brabant, Ons Welzijn, Sport Expertise Centrum en andere culturele instellingen.