Viool 1

Zorg & Welzijn

Vanuit onze ambitie om met Kunst en Cultuur bij te dragen aan de zorg en het welzijn van inwoners is Muzelinck medio 2019 samenwerkingspartner geworden van Proeftuin Ruwaard. Ook de zorg- en welzijnspartners vanuit de proeftuin vinden de aanvulling van Kunst en Cultuur van toegevoegde waarde. Met name op het gebied van collectieve en op preventie gerichte programma’s kunnen we iets betekenen.

In maart 2020 is de Impulsaanvraag Kunst & Geluk, die we bij de provincie hebben ingediend, gehonoreerd. Met deze impulsgelden kunnen we ons in 2021 en 2022 verder ontwikkelen tot een professionele organisatie op het gebied van kunst in de zorg- en welzijnssector. We leren effectief samen te werken met professionals in de zorg, deelnemers en zorgontvangers. We dragen op een structurele manier bij aan de Positieve Gezondheid van mensen door kunstinterventies en programma’s en we tonen de effecten van kunst aan op de Positieve Gezondheid van mensen.
Met de gelijknamige programmalijn Kunst & Geluk leveren we een concrete bijdrage hieraan door: zingeving, mentaal welbevinden, talentontwikkeling en kwaliteit van leven.
Onze belangrijkste partners hierbij zijn: Brabant Zorg, BrabantWonen, GGZ Oost Brabant, Ons Welzijn, Sport Expertise Centrum en andere culturele instellingen.

Ontmoetingsatelier

Het Ontmoetingsatelier bij Muzelinck is er voor iedereen die graag creatief bezig is of iets met muziek wil gaan doen. We beschikken over een teken en schilderatelier, een keramiekatelier, een atelier waar je o.a. kunt edelsmeden en er zijn volop mogelijkheden om met muziek aan de slag te gaan. Je bepaalt zelf wat je wilt gaan doen en niets hoeft. Het atelier is er echt voor iedereen, dus ook voor mensen met dementie, hersenletsel, psychosociale problematiek of voor mensen die in een rouwproces zitten. Bezig zijn in ons Ontmoetingsatelier biedt rust en ontspanning en draagt bij aan zingeving. Het is niet nodig om ervaring te hebben met kunstzinnige of muzikale activiteiten.

De belangrijkste voorwaarde voor Muzelinck is iedereen de ruimte te geven om zichzelf te zijn en te experimenteren. Zo komen ongekende talenten naar boven.

We streven ernaar dat elke deelnemer zichzelf gezien en gehoord voelt. Vanuit een sfeer van vertrouwen samen zijn en mooie dingen creëren.

Het Ontmoetingsatelier is elke woensdag geopend van 10.00-14.00 uur (m.u.v. schoolvakanties).
Locatie: Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss

Voor vragen: mail naar pim.frissen@muzelinck.nl

Loop eens binnen en kom vrijblijvend kennis maken met het Ontmoetingsatelier. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je bent altijd welkom!

Ontmoetingsatelier iStock-1153173772.jpg

Filmdocumentaire 'Liever niet alleen'

De film gaat over de bewoners uit de Ruwaard.
Ruwaard betekent eigenlijk rust bewaarder. Hoe bewaren de bewoners de rust? Hoe ontspannen zij? Wat houdt hen bezig?

Deze film is gemaakt door Muzelinck en was onderdeel van het Zomerfestival Ruwaard dat Muzelinck initieerde en organiseerde in de laatste week van de zomervakantie.
Marjolein Buijs had de artistieke leiding en regisseerde de film, Thijs Verhoeven van 412Media deed het camerawerk en de montage.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Oss
Postcode Loterij Buurtfonds
Stichting Oss Cultureel
Wijk De Ruwaard
Wijkhuis de Haard

Pruts & Klooi in de Schadewijk

Met steun van de gemeente Oss biedt Muzelinck doorlopend activiteiten aan de kinderen uit de Schadewijk. Onder de noemer ‘Pruts & Klooi’ kunnen de kinderen wekelijks direct na school én op school beeldend werken. Wekelijks worden er door zo’n 15 tot 20 kinderen gekleid, gesoldeerd, geschilderd en getimmerd. ‘Pruts & Klooi’ werd door Kunstloc gezien als zogenoemd parelproject, waardoor ons project prachtig is uitgelicht in deze posterzine:

https://issuu.com/kunstloc/docs/kunstloc_cultuurparticipatie_prutsenklooi_issuu

Foto Kunstloc vermelden Ksenia Chernay, Pexels.jpg

Project 'En toen begon de lente'
Osse verhalen uit de coronatijd

De lente van 2020 was een bijzondere tijd. Iedereen zal zich deze tijd nog lang herinneren; we kregen voor het eerst te maken met corona. We zaten in Oss midden in de ‘vuurlinie’ die veroorzaakt werd door het coronavirus. Muzelinck zag er een interessant project in en zocht de samenwerking met

BrabantWonen. Samen ontwikkelden zij het project ‘En toen begon de lente….. Osse verhalen uit de coronatijd’. Een project geïnitieerd door Muzelinck, mede mogelijk gemaakt door BrabantWonen en uitgevoerd door Hertog Zout. Muzelinck en BrabantWonen waren benieuwd naar wat de Osse bewoners allemaal hebben meegemaakt tijdens de coronatijd. Hebben zij een moeilijke tijd gehad, of had corona ook wel z’n voordelen? Zijn zij bang geweest of zijn er ook mooie dingen gebeurd? Een bizarre tijd met veel bijzondere verhalen. In november 2020 zijn er 3 columns geplaatst in Regio Oss en in december 2020 is de podcast uitgebracht die bestaat uit 3 afleveringen; een prachtig stukje geschiedenis op kunstzinnige wijze gemaakt.

Totstandkoming

Letizia Rompelberg (Hertog Zout) heeft ruim 60 Ossenaren geïnterviewd, veelal bewoners van BrabantWonen, en heeft de meest bijzondere fragmenten in de podcast laten terugkomen. Geluidsexpert Bram Schouw heeft de podcast gemonteerd en heeft speciaal hiervoor muziek gecomponeerd, geïnspireerd door de verhalen van de geïnterviewden. De afleveringen hebben elk een eigen thema. Ze gaan over zorgen voor elkaar, de coronamaatregelen en over het contrast tussen alleen en samen. In de columns wordt steeds het verhaal van één persoon uitgelicht.

Hier vind je de podcast afleveringen:

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

En toen begon de lente.jpg

Een Warme Omhelzing

Cultuurproject voor mensen met een (verstandelijke) beperking en (eenzame) ouderen voor wie op dit moment de impact van corona erg groot is.

Deze groep mensen mist op dit moment enorm de fysieke aanraking, de knuffel, een arm om de schouder of een omhelzing met ouders, familie of vrienden. Met dit project krijgen deelnemers de kans om op creatieve en kunstzinnige wijze vorm te geven aan deze behoefte. ‘Een Warme Omhelzing’ is geïnitieerd door Muzelinck, verder ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Brabant Wonen en mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De ‘warme omhelzingen’ (inspiratiepakketten) zijn uitgezet bij verschillende locaties van Stichting Dichterbij en andere woongroepen.

Inspiratiepakketten
Ouders, broers of zussen, of andere familieleden verwerkten een (veel gedragen) kledingstuk tot een nekkussen. Daarvoor werden de mouwen van het kledingstuk losgemaakt, opgevuld en aan elkaar genaaid. Zo ontstond een soort nekkussen of nekrol die het gevoel geeft van een warme omhelzing of een omarming. Muzelinck stelde, voor deelnemers aan het project, inspiratiepakketten samen. Het inspiratiepakket bevatte alle materialen die nodig waren om het nekkussen te vervaardigen.

De cliënt herkende de stof, de kleur, het materiaal of de geur van de oorspronkelijke drager. Het nekkussen kon worden gedragen, gebruikt als kussen in bed als een soort knuffel. Het nekkussen vormde de verbinding met gezin, familie of vriend(en). In de periode juni-juli 2020 zijn in totaal zo’n 40 pakketten verspreid onder een zevental instellingen van Ons Welzijn in de gemeente Oss. Het project werd goed ontvangen. De zorgprofessionals waren enthousiast over de samenstelling en het aanreiken van de inspiratiepakketten. Nu nog wordt er op sommige plekken gewerkt aan het project.

Een warme omhelzing.jpeg

Fotografieproject voor eenzame jongeren

In samenwerking met jongerenwerker Kennith Coelen van Ons Welzijn heeft Muzelinck een fotografieproject ontwikkeld voor eenzame jongeren in Heesch. Deze groep komt onder de noemer ‘We Together’ tweewekelijks in jongerencentrum Checkpoint bij elkaar om te werken aan sociale redzaamheid door middel van sociale uitdagingen.

Het doel van het fotografieproject is om de jongeren uit hun isolement te halen en meer zelfvertrouwen te geven. De camera is daarbij een oog tussen hen en de wereld om hen heen, waardoor het gemakkelijker wordt om zichzelf te uiten.

Het project is eind april 2021 gestart en heeft zo'n 20 weken geduurd. We meten de effecten op de jongeren (impactmeting) bij aanvang, tussentijds en na afloop.


Jongeren iStock-514135723.jpg