Dansers in de ruimte iStock-984743054.jpg

Bestuur & beleid

Muzelinck heeft een culturele ANBI status en is gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Zie onderstaand de auditrapportage, deze is te downloaden.

De CBCT certificering is geldig tot 2022.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Bestuur en beleid:

Directeur/Bestuurder
Jet Smeets

Raad van Toezicht
Marian Wagemakers (voorzitter)
Melvin Rademaker (penningmeester)
Eric Horvath

Rooster van aftreden Raad van Toezicht:
01.01.2021 M. Rademaker
01.01.2022 E. Horvath
01.01.2023 M. Wagemakers

De leden van de RVT ontvangen geen bezoldiging.

Bezoldiging
De bezoldiging van medewerkers van Muzelinck is conform de CAO Kunsteducatie, afgesloten door werkgeversorganisatie Cultuurconnectie (brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk en werknemersorganisaties AVV, FNV KIEM en Ntb.

Vertrouwenspersoon
De (externe) vertrouwenspersoon van Muzelinck is Kim van den Heuvel. Zij is beschikbaar voor medewerkers en vrijwilligers van Muzelinck. Je kunt op elk gewenst moment contact met haar opnemen via info@kimvandenheuvel.com of telefonisch op 06-24245297.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Alle persoonsgegevens die wij van onze cursisten ontvangen worden door Stichting Muzelinck opgeslagen in onze cursistenadministratie. Muzelinck verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en om hen over een nieuw cursusprogramma te informeren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van subsidieverstrekking worden uw gegevens geanonimiseerd gebruikt.

Downloads

Koersdocument 2021-2024
Jaarverslag 2020
Auditrapportage Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal

Muzelinck onderschrijft de Governance Cultuur Code.