Kunst op school 853376848.jpg

Muzelinck op school

In het onderwijs draagt Muzelinck zorg voor het verbinden van vraag en aanbod, waarbij de kwaliteit van de aanbieders wordt geborgd. Er is een vaste contactpersoon voor elke school in het primair onderwijs (PO) die als onafhankelijk adviseur samen met de school werkt aan de borging en verdere ontwikkeling van cultuureducatie. We begeleiden aanbieders en organiseren trainingen zodat zij in staat zijn goed vorm te geven aan de vraag van de school.

Daarnaast geeft Muzelinck vorm aan het intermediairschap van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en verzorgen we in dit kader teamtrainingen. Inmiddels nemen 21 Osse scholen en 8 scholen uit gemeente Bernheze deel aan deze regeling. We begeleiden scholen bij het aanvragen van regelingen en organiseren inspiratiesessies en deskundigheidsbevordering voor Interne Cultuurcöordinatoren (ICC-ers). Voor het Voortgezet Onderwijs (VO) organiseren we het festival Kunstrally CrOss en tal van cultuurdagen.