Muziek op school 928092400.jpg

CMK III

Toekenning cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024

De komende vier jaar komt er 7,3 miljoen beschikbaar voor cultuureducatie in Brabant. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft deze rijksbijdrage toegekend voor de derde periode van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De provincie Noord-Brabant en 54 gemeenten verdubbelen dit bedrag om in te zetten op professionalisering, kansengelijkheid en de verduurzaming van het cultuurcurriculum op scholen.

Cultuureducatie in Oss
Met het beschikbare geld zorgt Muzelinck, Centrum voor de Kunsten, er samen met de scholen in Oss voor dat leerlingen op school in aanraking komen met Kunst en Cultuur. Dat kan onder meer met muziek, beeldende kunst, dans, film, erfgoed en theater. De afgelopen jaren waren er al programma’s voor cultuureducatie, waaronder dat van OKVO (Osse Kunstinstellingen Voor het Onderwijs), en de voortzetting daarvan is nu voor vier jaar gegarandeerd. Er nemen al een groot aantal scholen deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Muzelinck zal in de komende periode de overige basisscholen én het Voortgezet Onderwijs motiveren om ook aan te haken. Kansengelijkheid is een belangrijke pijler. Zo zal er niet alleen in de stad maar ook in de dorpen een breder kunstaanbod beschikbaar komen.

Unieke samenwerking
In oktober 2020 dienden zeven cultuurinstellingen, waaronder Muzelinck, een uniek plan in om Brabantse leerlingen een zo breed mogelijke toegang tot kunst en cultuur te bieden. Brabant is de eerste provincie in Nederland dat zo’n grote gemeenschappelijke aanvraag voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde. Provincie Noord-Brabant, Breda, Helmond, ’s‑Hertogenbosch, Oss en Tilburg vonden elkaar in een samenwerking die Brabant in staat stelt de kwaliteit van cultuureducatie in gezamenlijkheid verder te verbeteren en de positie ervan binnen het onderwijs te versterken. Doordat bijna alle Brabantse gemeenten meedoen, hebben vrijwel alle Brabantse leerlingen toegang tot cultuuronderwijs.


Ambitieuze plannen

Nu de zeven cultuurinstellingen de beschikking in handen hebben, kan gestart worden met het uitvoeren van de ambitieuze plannen. Denk daarbij aan het opzetten van een gezamenlijk scholingsaanbod, het door ontwikkelen van de trajecten De Cultuur Loper en De Culturele Ladekast waarmee Brabantse scholen tot betekenisvolle cultuureducatie kunnen komen en het gezamenlijk werken aan kansengelijkheid voor iedere leerling in Brabant. Daarnaast staan de samenwerkingspartners voor de uitdaging om scholen die nog niet deelnemen aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit over de streep te trekken.


BrabantStad

Het ingediende plan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie is ontwikkeld door de uitvoerende organisaties Nieuwe Veste in Breda, CultuurContact in Helmond, Huis73 in ’s‑Hertogenbosch, CiST in Tilburg, Muzelinck in Oss, Erfgoed Brabant en Kunstloc Brabant. De aanvraag kwam tot stand in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad, waarin de Provincie en de vijf grote steden gezamenlijk belangrijke thema’s oppakken, waaronder kunst en cultuur.