Programmalijnen Website.jpg

Van werkvelden naar programma’s

Samen met onze partners in de werkvelden Onderwijs, Sociaal domein en Amateurkunst zorgt Muzelick ervoor dat iedereen kan deelnemen aan en genieten van Kunst en Cultuur.

Eerder werkten we voornamelijk in aparte onderdelen en projecten, die als losstaand product veel waarde hebben, maar waar we de impact kunnen vergroten door meer te verbinden. Vanuit onze focus op Kunst & Geluk en Cultureel Vermogen leggen we de verbinding met onze doelgroepen, inhoudelijke doelen, kennis en expertise, onze netwerken en budgetten.

We werken daarvoor in drie programmalijnen. Elke programmalijn heeft een eigen inhoudelijke focus, doelen, doelgroepen, belanghebbenden, netwerkpartners en vormen van financiering. Daarnaast nodigt elke programmalijn ook uit tot het aangaan van verbindingen met de andere programmalijnen. Daar zit dan ook de meerwaarde.