Kunst & Geluk

Kunst & Geluk

Met de programmalijn Kunst & Geluk leveren we een concrete bijdrage aan de positieve gezondheid van mensen; door zingeving, mentaal welbevinden, talentontwikkeling en kwaliteit van leven.

We hebben de ambitie om met kunst en cultuur bij te dragen aan de zorg en het welzijn van inwoners.

Ook zorg- en welzijnspartners vinden de aanvulling van Kunst en Cultuur van toegevoegde waarde. Met name op het gebied van collectieve en op preventie gerichte programma’s kunnen we iets betekenen.

In het filmpje een mooi voorbeeld van wat Kunst kan betekenen voor het welzijn van mensen.

Vanuit bovengenoemde ambitie is Muzelinck medio 2019 samenwerkingspartner geworden van Proeftuin Ruwaard.
Ook de zorg- en welzijnspartners vanuit de proeftuin vinden de aanvulling van kunst en cultuur van toegevoegde waarde.

In 2020 is de Impulsaanvraag Kunst & Geluk, die we bij de provincie hebben ingediend, gehonoreerd. Met deze impulsgelden kunnen we ons in 2021 en 2022 verder ontwikkelen tot een professionele organisatie op het gebied van kunst in de zorg- en welzijnssector. We leren effectief samen te werken met professionals in de zorg, deelnemers en zorgontvangers. We dragen op een structurele manier bij aan de positieve gezondheid van mensen door kunstinterventies en programma’s en we tonen de effecten van kunst aan op de positieve gezondheid van mensen.
In het najaar van 2020 zijn we begonnen met de eerste metingen volgens de methodiek van het Institute of Positive health.

In de komende tijd geven we een vervolg aan bestaande projecten en programma’s, maar ontwikkelen we ook nieuwe, om verder te bouwen aan Positieve Gezondheid en Cultureel Vermogen.

We geven deze partnerschappen vorm door in alle projecten structureel samen te werken met zorg- en welzijnsinstellingen. Onze belangrijkste partners hierbij zijn: Brabant Zorg, Brabant Wonen, GGZ Oost Brabant, Ons Welzijn, Sport Expertise Centrum en Culturele organisaties.

Project: Een warme omhelzing

Vanuit onze ambitie om met Kunst en Cultuur bij te dragen aan de zorg en het welzijn van inwoners is Muzelinck medio 2019 samenwerkingspartner geworden van Proeftuin Ruwaard. Ook de zorg- en welzijnspartners vanuit de Proeftuin vinden de aanvulling van Kunst en Cultuur van toegevoegde waarde.

Met name op het gebied van collectieve en op preventie gerichte programma’s kunnen we iets betekenen.

In 2020 is de Impulsaanvraag Kunst & Geluk, die we bij de provincie hebben ingediend, gehonoreerd. Met deze impulsgelden kunnen we ons in 2021 en 2022 verder ontwikkelen tot een professionele organisatie op het gebied van Kunst in de zorg- en welzijns-sector. We leren effectief samen te werken met professionals in de zorg, deelnemers en zorgontvangers.