Kunst op school-154934060.jpg

KunstLeren

In het onderwijs draagt Muzelinck zorg voor het verbinden van vraag en aanbod, waarbij de kwaliteit van de aanbieders wordt geborgd. Er is een vaste contactpersoon voor elke school in het primair onderwijs (PO) die als onafhankelijk adviseur samen met de school werkt aan de borging en verdere ontwikeling van cultuureducatie. We begeleiden aanbieders en organiseren trainingen zodat zij in staat zijn goed vorm te geven aan de vraag van de school. Daarnaast geeft Muzelinck vorm aan het intermediairschap van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en verzorgen we in dit kader teamtrainingen. Inmiddels nemen 20 Osse scholen deel aan deze regeling. We begeleiden scholen bij het aanvragen van regelingen en organiseren inspiratiesessies en deskundigheidsbevordering voor Interne Cultuurcöordinatoren (ICC-ers). Voor het Voortgezet Onderwijs (VO) organiseren we het festival KunstRallyCross en tal van cultuurdagen.

Onze huidige rol in het primair onderwijs willen we verder uitbouwen, onder andere naar het Voortgezet Onderwijs. Hierbij zijn onze samenwerking met OKVO en onze rol als intermediair van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 (CMK III) belangrijke pijlers. Onze belangrijkste partners hierbij zijn Buitenschoolse Opvang, het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs, professionele aanbieders en verenigingen, de programmalijnen Kunst & Geluk, KunstOntmoeting en OKVO.