iStock-893619820 website.jpg

KunstOntmoeting

KunstOntmoeting zorgt voor ontmoetingen met en door Kunst. Ontmoetingen met Kunst door mensen op allerlei manieren kennis te laten maken met en zich te ontwikkelen in muziek, dans, theater of beeldende kunst. Ontmoetingen door Kunst worden betekenisvol door het inzetten van de verbeelding. Hierdoor groeit het Cultureel Vermogen en ontwikkelen meer inwoners hun talenten, wat weer bijdraagt aan een positieve gezondheid. Niet de vraag wat cultuur is staat centraal, maar wat cultuur doet. Daarmee verschuift de focus van cultuurproduct naar culturele ontmoeting.

Drempelverlaging

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om in aanraking te komen met Kunst en een betekenisvolle kunstontmoeting te hebben, zetten we in op het verlagen van drempels.

Om deel te nemen aan actieve kunstbeoefening geldt voor iedereen:

 • Je moet het kennen: er bekend mee zijn, weten dat het er is.
 • Je moet het willen: het moet bij je passen, je moet je er in kunnen herkennen.
 • Je moet het kunnen: je kunt het betalen en je kunt er fysiek naartoe.

Wanneer één van deze drie niet van toepassing is, vormt dit meteen een drempel in kunstbeoefening.

Met een brede aanpak richten we ons in dit programma dan ook als eerste op drempelverlaging. Onze doelen hierin:

. We ontwikkelen onze rol verder van aanbieder naar kunstgids. Dit doen we door het beschikbare aanbod in Oss meer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld op onze website, we scouten, adviseren en verwijzen mensen die zich willen oriënteren of hun talenten verder willen ontwikkelen.

We zijn experticecentrum op het gebied van talentontwikkeling.

 • We ontwikkelen een routekaart waardoor meer mensen de kans krijgen om actief te worden in kunst. Dit doen we in nauwe samenwerking met professionele aanbieders in muziek, dans, theater en beeldende kunst, het amateurveld, het Jeugdfonds Sport- en Cultuur, inwoners en maatschappelijke partners zoals Ons Welzijn en het Onderwijs. Hierdoor worden drempels verlaagd waardoor het aantal actieve beoefenaars groeit.
 • We brengen in kaart wat (potentiële) kunstbeoefenaars voor behoeften hebben, wat de belangrijkste drempels zijn en hoe we deze kunnen verlagen.
 • We zorgen voor kennisdeling, bijvoorbeeld door het houden van seminars en inspiratiesessies en maken slim gebruik van best practices, in Oss maar ook daarbuiten.
 • We stimuleren samenwerking o.a. in het delen van netwerken en achterbannen om zo samen een groter bereik te kunnen realiseren.
 • In de wijken worden kunstactiviteiten vanuit behoefte aangeboden, wat de toegankelijkheid vergroot en waarbij verbinding en ontmoeting centraal staan. Deze activiteiten worden samen met de partners, aanbieders en kunstenaars ontwikkeld.
 • Met externe financiering als subsidieaanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen we een impuls geven aan laagdrempeligheid en alles wat daarvoor nodig is: onderzoek, plan van aanpak en co-creatie met doelgroep en een duurzaam aanbod.
 • In de wijken worden kunstactiviteiten vanuit behoefte aangeboden, wat de toegankelijkheid vergroot en waarbij verbinding en ontmoeting centraal staan. Deze activiteiten worden samen met de partners, aanbieders en kunstenaars ontwikkeld.
 • Met externe financiering als subsidieaanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen we een impuls geven aan laagdrempeligheid en alles wat daarvoor nodig is: onderzoek, plan van aanpak en co-creatie met de doelgroep en een duurzaam aanbod.