PHOTO-2022-09-12-16-31-30 (00B) 3.jpg

Ministershof

Muzelinck verzorgt kunstzinnige ochtenden voor bewoners Ministershof

We geloven in de kracht van kunst en cultuur. Kunst is geen luxe, maar een krachtig instrument in de samenleving. Kunstzinnig bezig zijn maakt mensen gelukkig en zorgt voor verbinding. In samenwerking met BrabantZorg, BrabantWonen, OnsWelzijn én de bewoners van de Ministershof is Muzelinck gestart met kunstzinnige ochtenden voor de bewoners van de Ministershof. Elke maandagochtend is er een kunstenaar in de Ministershof die aan de slag gaat met de bewoners. De ochtenden zijn vrijblijvend en kosteloos bij te wonen voor de zelfstandige bewoners uit de Ministershof.

Kunstenaar Trea van Meel
Trea van Meel is één van de kunstenaars die namens Muzelinck de ochtenden begeleidt in de Ministershof. Zij vertelt hierover het hierover het volgende:
'Het kunstzinnig proces is een bewustzijnsproces. Vanuit dat perspectief benader ik de mensen. Kunst geeft een gevoel van vrijheid. Door ouderen kunstzinnig te benaderen wordt er puur op eigen gevoel en ervaringen, inhoud en vorm gegeven aan de ontmoetingen die plaats vinden in de ruimte. Hierdoor ontstaat sociale cohesie onder de bewoners die elkaar inspireren waaruit authentieke beelden ontstaan.

Ongedwongen bezig zijn in een ruimte waar niets moet en hoeft, maar mag doen waar je interesse ligt. Kijken en onderzoeken wat nog mogelijk is om mee te doen met de rest. Er zijn is al een hele stap voor deze bewoners. Een mooi begin om jezelf opnieuw te ontdekken.

Mensen voelen zich veilig. Vanuit die veiligheid ontstaat er vertrouwen met en tussen de bewoners van de Ministerhof in Oss. Mensen durven zich echt te laten zien en horen wat er in hun leeft, waar zij vandaan komen en wat hun achtergrond is. Zo ontmoet ik de mens achter hun verhalen. Die verhalen komen tot uiting door beeldend te werken met elkaar.

Kunst verbindt de mens van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Dat is de kracht van kunst!'

Impact
In veel gevallen is de impact van de activiteiten bij de Ministershof op de deelnemende mensen groter dan alleen een fijne ochtend hebben. Zo draagt het bij aan zingeving en worden de sociale contacten vergroot. Aspecten die bijdragen aan een positieve gezondheid.

Deelneemster Annie en dochter Brigitte vertellen over hun ervaringen in onderstaand filmpje: