Anton Schrauwen.jpg

Anton Schrauwen

Beeldende kunst
Anton Schrauwen.jpg

Anton Schrauwen is een veelzijdig kunstenaar. Met o.a. zijn opleiding Edelsmeden aan de Vakschool Schoonhoven, Kunstacademie 's-Hertogenbosch, scenarioschrijven en regie- en geluidscursussen.

Door zijn brede kennis is hij o.a. werkzaam (geweest) als productieleiding, vormgeving en coaching bij Toendra en Lisant Productions, Innovator bij Schrale Grond voor nieuw - en breder aanbod in wijken, Begeleiding van vluchtelingen met een ambacht en Initiator van het ‘Drie Mollen Project’ broedplaats voor Kunst, Ambacht, Design en Innovatie

Mijn werk kenmerkt zich door een verbondenheid die grenzeloos wortelt in een magische realiteit. Ik ga uit van mogelijkheden, van het niet gekende en zoek dan naar vormen om de ontdekte realiteit op een eigen manier anders kenbaar te maken voor deelnemer en toeschouwer. Nieuwe perspectieven hebben voorrang om een ‘eigen’ werkelijkheid anders te bekijken.
Dromen zijn een persoonlijke uitdrukking van een wens, hoop. De ontdekking van het innerlijk uitdrukken in materialen, diverse kunsten, moderne technieken en het samenvallen hiervan zorgt voor een gelaagdheid die een kracht weerspiegelt voor mensen. Dit in samenwerking met andere disciplines en mensen in het algemeen

Een korte biografie:

1986 Stichting Toendra WAI Theater

1990 Netwerk voor Scenarioschrijvers Scenario-ontwikkeling

1994 Orefario Edelsmeden met stagebegeleidoing

2005 Coaching en begeleiding (vluchtelingen)

2009 - Schrale Grond projecten in wijken /buurten en scholen

2015 Drie Mollen Project Broedplaats voor Kunst, Ambacht, Design en Innovatie

2019 ‘DeSerre’ voor Toendra