Project Jan Cunen

Terugblik scholenproject ‘De Vorst van Oss’.

Datum
3 april 2024 10:00

In november hebben verschillende scholen uit de dorpskernen om Oss heen deelgenomen aan het project ‘De Vorst van Oss’. In samenwerking met Museum Jan Cunen hebben wij scholen benaderd die, vanwege de vervoersproblematiek, niet zo snel naar bijvoorbeeld een museum kunnen gaan.

Gebaseerd op de tentoonstelling ‘De Vorst van Oss’ kregen de kinderen een voorbereidende les op school middels een lesbrief. De kinderen mochten vervolgens naar Museum Jan Cunen komen, waarbij busvervoer door Muzelinck werd geregeld. En er was nog een afrondende les op school onder leiding van een museumdocent.

De scholen hebben het project heel enthousiast ontvangen. Later dit jaar volgt een soortgelijk samenwerkingsproject met museum Jan Cunen en het Stadsarchief. Wij werken hiermee aan kansengelijkheid.

#kansengelijkheid #muzelinckmaaktenraakt