Project Jan Cunen

Scholen uit dorpen naar 'De Vorst van Oss'

Datum
17 november 2023 10:00

In samenwerking met museum Jan Cunen heeft Muzelinck een project opgezet met als uitgangspunt de tentoonstelling ‘De Vorst van Oss’.

Het project is bedoeld voor de groepen 7 en 8 en bevat de volgende onderdelen:

  • Een korte voorbereidende les op school m.b.v. een lesbrief
  • Een bezoek aan Museum Jan Cunen in Oss inclusief busvervoer
  • Een afrondende les op school onder leiding van een museumdocent

De leerlingen leren in het project over archeologie: wat vertellen de voorwerpen die de vorst in zijn graf heeft meegekregen over hem en de tijd waarin hij leefde? Daarnaast gaan ze zelf creatief aan de slag, wat zegt iets over onze tijd, en wat je nu aan een hedendaagse overledene meegeven?

Op vrijdag 18 november kwamen de volgende scholen naar Museum Jan Cunen: Sint Anthonius uit Maren Kessel, De Kleine Weide uit Oijen en Sint Joris uit Lithoijen.

De Vorst van Oss
Het vorstengraf van Oss is de grootste en rijkste grafheuvel van Nederland en stamt uit de ijzertijd. Het graf bevatte veel bijzondere vondsten waaronder het beroemde kromgebogen zwaard dat, als kunstwerk vertaald, de rotonde bij Museum Jan Cunen in Oss siert. Kunstenaar David Bade heeft in het museum een moderne versie van een vorstengraf gemaakt.

Dit project is aangeboden aan een aantal scholen uit de dorpskernen. Er zijn voor de scholen geen kosten aan verbonden en het (bus)vervoer is ook geregeld.
Muzelinck werkt hiermee aan kansengelijkheid.