Gegevens account

  • Uw wachtwoord mag niet te veel lijken op uw overige persoonlijke informatie.
  • Uw wachtwoord moet minstens 8 tekens lang zijn.
  • Uw wachtwoord mag geen veelgebruikt wachtwoord zijn.
  • Uw wachtwoord mag niet volledig uit cijfers bestaan.

Voer ter verificatie nogmaals het wachtwoord in.

Gegevens betalingsplichtige

Alleen nummers, bijvoorbeeld 0412123456