CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Over Muzelinck

Over Muzelinck

Als hét centrum voor de kunsten in de gemeenten Oss, Bernheze en Cuijk wil Muzelinck zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren om plezier te beleven aan culturele activiteiten. Daarbij helpen we hen bij het ontdekken van passies en het ontwikkelen van talenten. Op die manier dragen we bij aan het levensgeluk van deelnemers, de sociale binding én de vitaliteit van onze regio.

ANBI cultureel.jpg

Muzelinck heeft een culturele ANBI status.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Bestuur en beleid:

Directeur/Bestuurder
Laura Wijnbelt

Raad van Toezicht
Marian Wagemakers (voorzitter)
Melvin Rademaker (penningmeester)
Eric Horvath

De leden van de RVT ontvangen geen bezoldiging.

Bezoldiging
De bezoldiging van medewerkers van Muzelinck is conform de CAO Kunsteducatie, afgesloten door werkgeversorganisatie Cultuurconnectie (brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk en werknemersorganisaties AVV, FNV KIEM en Ntb.

Vertrouwenspersoon
De (externe) vertrouwenspersoon van Muzelinck is Kim van den Heuvel. Zij is beschikbaar voor medewerkers en vrijwilligers van Muzelinck. Je kunt op elk gewenst moment contact met haar opnemen via info@kimvandenheuvel.com of telefonisch op 06-24245297. Je hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan je werkgever en er zijn voor jou geen kosten aan verbonden. Indien zij niet in de gelegenheid is om je direct te woord te staan, neemt zij altijd binnen 24 uur contact met je op.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Alle persoonsgegevens die wij van onze cursisten ontvangen worden door Stichting Muzelinck opgeslagen in onze cursistenadministratie. Muzelinck verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en om hen over een nieuw cursusprogramma te informeren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van subsidieverstrekking worden uw gegevens geanonimiseerd gebruikt.

Downloads
Koersdocument 2018 - 2021
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017
Muzelinck onderschrijft de Governance Cultuur Code.