CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS

Laura Wijnbelt

Laura Wijnbelt is vanaf 2015 met veel plezier directeur van Muzelinck, Centrum voor de Kunsten. Ze studeerde in 1991 af aan de Dansacademie Brabant en in 1996 aan de Universiteit Utrecht als Theaterwetenschapper, met als specialisatie Kunstebeleid en Management (MA). In 2012 rondde ze haar MBA af aan de Open University Business school in Londen. Ze werkte in diverse rollen bij verschillende Kunstencentra in Nederland, steeds vanuit de overtuiging dat het van wezenlijk belang is dat mensen de kans krijgen zichzelf creatief te uiten, hun talenten te ontdekken en zich hierin te ontplooien. “Samen met alle medewerkers zet ik me in voor een sterke kunst- en cultuureducatie voor alle inwoners van de drie gemeentes waar Muzelinck voor werkt: Bernheze, Cuijk en Oss. Dit doen we door samenwerking en verbinding, vanuit een actuele behoefte en met expertise en vakmanschap”.