Margre van Gestel UC-Ede-233-JvW-180716.jpg

Margré van Gestel

Muziek
Magré van Gestel.jpg

Margré van Gestel is bijna 45 jaar actief als leerkracht en vakleerkracht muziek in het basisonderwijs. Ze heeft ruim 40 jaar ervaring in bestuurlijke functies en door samenwerkingen met buitenschoolse organisaties, ensembles, orkesten, muziekscholen en culturele instellingen heeft ze de kennis en vaardigheden om muziek-en cultuureducatie inhoud en vorm te geven, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat.

Als leerkracht basisonderwijs, vakleerkrachtmuziek en muziekpedagoog was en is ze, nationaal en internationaal, betrokken bij muziekonderwijs van 0-100 jaar. Expertise doorgeven, mensen enthousiast maken, nieuwe initiatieven bedenken, uitwerken en organiseren is iets wat Margré graag en gemakkelijk doet. Als leerkracht basisonderwijs (Den Haag 1976 en Zevenhuizen 1977-1980) en vanaf 1981- 2001 als vakleerkracht muziek basisonderwijs (Zevenhuizen en Moerkapelle) en vanaf 2019 in Berghem heeft ze ervaren dat muziek een prima middel is om sfeer in de klas te krijgen, waarbij muziek ook ingezet kan worden om verbindingen te leggen tussen alle andere vakken.

Na het behalen van het schoolmuziekdiploma in 1993 startte ze een eigen bedrijf: ‘O.K! Zing en doe maar mee’. Ze geeft inhoud en uitvoering aan muziekonderwijs, muziektherapie en na- en bijscholing op het gebied van muziekeducatie 0-12 jarigen. In de regio Zevenhuizen heeft Margré meerdere koren opgericht en jaren als dirigent onder haar hoede gehad. Tot 2016 zette ze in Zuid-Holland met een team van docenten, theater- en musicalproducties op de planken met en voor leerlingen van 6-18 jaar. Ook heeft ze, voor de allerkleinsten, 3 kaartensets met liedjes en muzikale spelactiviteiten en met cd/ tracks uitgegeven: ‘t Koffertje, ’t Doosje en De Envelop.

Haar hart ligt bij muziekeducatie met jonge kinderen van 0-12 jaar en speciaal bij het samen zingen. In de 20 jaar als vakleerkracht muziek op verschillende basisscholen was de muziekles voor de kinderen een feest. Zingen, instrumenten bespelen, luisteren, muziektheorie, van blad zingen, alle kerndoelen kwamen en komen aan bod.

Als mede initiatiefneemster (1989) van de opleiding “Muziek op Schoot”(MoS) en mede auteur van het studiemateriaal voor deze gecertificeerde Post HBO opleiding, was Margré van 1989 tot 2014 werkzaam als (hoofd) docente aan de docentenopleiding Muziek op Schoot. Daarnaast heeft ze in 2008 het initiatief genomen om de Stichting Muziek op Schoot op te richten. Het “Jaar van Muziek en het Jonge Kind” in 2013 heeft muziekeducatie met jonge kinderen op veel manieren in de spotlights gezet en als voorzitter (tot 2014) heeft ze mede gezorgd voor landelijke bekendheid en het verhogen van de professionaliteit van MoS docenten. Inmiddels is Muziek op Schoot/ Muziek met het jonge kind uitgegroeid tot een bekend fenomeen en is de missie om zoveel mogelijk jonge kinderen 0-4 jaar en hun ouders de mogelijkheid te bieden om muziekeducatie met kwaliteit te volgen op vele plaatsen verwezenlijkt. Voor K&P Opleidingen (tussen 2000 en 2015 gevestigd in Oirschot) ontwikkelde ze jarenlang opleidingen, workshops en korte cursussen in het kader van bij- en nascholing op het terrein van muziekeducatie in de voorschoolse kinderopvang.

Niet alleen als oud-voorzitter van MoS maar ook als secretaris van Gehrels Muziekeducatie (GME), sinds 2003, was en is ze betrokken bij muziekeducatie 0-12 jaar. Via het kwartaalblad “De Pyramide” biedt GME leerkrachten en vakleerkrachten achtergrondartikelen en muzieklessen met kwaliteit, nieuwe ideeën, eigentijdse invullingen van muzieklessen, nieuw liedrepertoire enz. Het organiseren van professionaliseringsdagen en congressen en het overdragen van kennis en vaardigheden via lezingen en workshops is, naast het schrijven van artikelen, voor haar een manier om het werkveld te blijven informeren en voeden. Gehrels Muziekeducatie is ook nauw betrokken bij het project “Kwaliteit Muziek Onderwijs/ Meer Muziek in de Klas” en levert een substantiële inhoudelijke bijdrage via het platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.

In 2012 werd een start gemaakt met het realiseren van concerten voor jonge kinderen 0-6 jaar (de z.g. Ukkepuk-concerten). Samenwerken met componisten, arrangeurs, orkesten, ensembles en het uitwerken van educatieve projecten geeft Margré veel voldoening en super veel energie. Al die glunderende kindergezichtjes en ze zien genieten van fantastische luistermomenten. De momenten van actief meedoen zorgen voor interesse in muziek en cultuur. Op deze manier legt de Stichting Ukkepuk-concerten een fundament voor een nieuwe generatie actieve deelnemers aan muziek, kunst en cultuur.

In haar functie (2014-2018) als lid van het hoofdbestuur van “The International Society for Music Education (ISME)” (ISME heeft als doel om wereldwijd de muziekeducatie te ondersteunen), worden verbindingen gelegd tussen culturele instellingen, ministeries, universiteiten en bedrijven. Het vormgeven en uitvoeren van internationaal strategisch beleid was eervol, interessant en uitdagend. De laatste ontwikkelingen op ter terrein van muziekeducatie wereldwijd worden tijdens tweejaarlijkse wereldcongressen gepresenteerd.

In haar functie als voorzitter van ECME (Early Childhood Music Education commissie, als een van de commissie vallende onder ISME) betreffende muziekeducatie 0-8 jarigen heeft ze, van 2008-2014, de mogelijkheid gekregen om de commissie te vormen tot een geolied werkend team. Het was een voorrecht om samen met “researchers” en “practitioners”, respectvol en effectief, te werken aan muziekeducatie met kwaliteit voor alle kinderen over de gehele wereld. Na het organiseren van de internationale Early Childhood Music Education seminars in 2012 (Corfu) en 2014 (Brasilia) was ze, mede in haar functie als secretaris van Gehrels Muziekeducatie, projectleider voor de organisatie van ECME in 2016, in Ede (Akoesticum), Nederland.

Gemotiveerd…ja, nog steeds. Na het afronden van (bijna al) haar werkzaamheden op muziekeducatie gebied in 2015 in haar oude woonplaats Zevenhuizen (ZH) zijn ze, in december 2015, na 40 jaar Zuid-Holland, terug gekomen naar Schijndel. In 2017 rondde Margré de opleiding Specialist Infant Mental Health af.

Op dit moment geeft ze de lessen ‘Spring en Zing’ in Oss, staat ze als vakleerkracht muziek op ’t Molenveld in Berghem, dirigeert ze A-meezing (Schijndel) het Michaelkoor (Sint-Michielsgestel) Kinder- en jeugdkoor Triangel (Den Dungen) en kinderkoor ToF! in Schijndel.

Daarnaast werkt ze mee in het team ‘Zing en groei’ met als doelstelling om via de muziek de relatie ouder-kind te ondersteunen en te optimaliseren. De methodiekhandleiding ‘Zing en Groei’ is bijna af!

Ook bestuurlijk is Margré nog steeds actief. Niet alleen landelijk maar nu ook in Brabant als voorzitter van Stichting Koorplein Noord-Brabant. De focus van Stichting Koorplein: kwaliteit kinderkoorzang voor alle kinderen en jongeren zowel binnen als buiten de scholen. Het laatste project ‘Zingen in Brabant’, een quod libet voor de hele basisschool, zal zijn weg wel vinden naar de kinderkoren en de basisscholen.