Muziekverenigingen.jpg

Onze Codes

Code Governance Cultuur
Muzelinck Centrum voor de Kunsten past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Met de Governance Code Cultuur laten wij zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector.


Fair Practice Code
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van 5 kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Muzelinck Centrum voor de Kunsten heeft de quick scan van de FPC uitgevoerd en is met de punten ter verbetering aan de slag gegaan. Deze worden nu vertaald in concreet beleid die vanaf 2021 wordt uitgevoerd. In het jaarverslag van 2020 zal hier verantwoording over worden afgelegd.

Code Diversiteit & Inclusie
De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. We werken nu aan een uitgebreide analyse, o.a. met behulp van de quickscan. Aan de hand hiervan zal de Code Diversiteit & inclusie worden vertaald in de beleidsdoelen voor 2021 en daarna.