CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Muziekimpuls

Muziekimpuls

Afgelopen 3 jaar konden scholen een aanvraag doen om het muziekonderwijs een impuls te geven. Deze subsidie krijgt de school, na goedkeuring, voor 3 jaar om muziekonderwijs binnen school, in samenwerking met een centrum voor de kunsten en andere externe partijen ( harmonie-, fanfareverenigingen, etc.) vorm te geven en te zorgen dat er na 3 jaar een doorlopende leerlijn is ontwikkeld en het muziekonderwijs is geborgd.

Muzelinck heeft een aantal scholen begeleid in het traject om de aanvraag vorm te geven, te achterhalen wat de specifieke wens en behoefte van de school is en hier een plan op te schrijven. In Oss zijn 4 scholen begeleid en in de gemeente Cuijk 2 scholen.

Bij deze scholen is de aanvraag gehonoreerd en is de school gestart met de uitvoering van het plan.

Op basisschool de Korenaer zijn we vorig jaar aan de gang gegaan en hebben vooral gekeken op wat voor manier de school begeleiding wil en de samenwerking met de fanfare is verdiept.

Op basisschool Pius X en De Fonkeling zijn we afgelopen week gestart met het coachen van de leerkrachten wat gedurende de komende jaren door gaat. Hierbij geven muziekvakdocenten voorbeeldlessen, bespreken hoe een lesopbouw eruit kan zien, waarna de leerkracht zelf de les kan gaan geven en hierin gecoacht wordt.

Op basisschool Jan de Quai in Beers en Akkerwinde in Vianen is begin oktober gestart met het geven van voorbeeldlessen en het coachen van de leerkrachten.

Een mooi initiatief om meer muziek in de klas en op school te krijgen!