CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Spelregels cursisten Muzelinck

Intermediairs

Dennis Spanjers website.jpg Annelies van Helden website.jpg Henri Elbers website.jpg

Onze intermediairs: Dennis Spanjers, Annelies van Helden, Henri Elbers en Angelique Alma (geen foto)

De intermediairs van Muzelinck vormen een belangrijke schakel tussen het onderwijs en de culturele omgeving.
Door in gesprek te gaan met de school wordt er gewerkt aan een doorlopend (kunsteducatie) programma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school.

De Intermediair voert vraaggerichte gesprekken om de vraag van de school te achterhalen.

Op een coachende wijze begeleidt de intermediair de school in hun keuzes om Cultuureducatie met Kwaliteit vorm te geven.

In co-creatie komen dan intermediair, aanbieder en de school tot een nieuwe manier van samenwerken.
We maken hierbij de beweging van aanbod naar vraaggericht werken.

De intermediair heeft kennis over de verschillende aanbieders uit de regio en kan hierin adviseren.