CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Aanbod cursussen 2019

In de praktijk

Expertisecentrum voor Kunst- en Cultuureducatie

Muzelinck is het expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie. Via het onderwijs komen alle kinderen in Bernheze, Cuijk en Oss in aanraking met kunst- en cultuureducatie. Dit is vaak de eerste kennismaking met kunst en cultuur en legt de basis voor verdere beoefening en talentontwikkeling in de vrije tijd. Muzelinck geeft haar rol vorm door advies, het vormgeven van de marktplaats en maatwerk.

Marktplaats: verbinden van vraag en aanbod
https://muzelinck.culink.nl/ . Eén portal naar alle aanbieders in de regio, kwalitatief getoetst door Muzelinck.

Expertisecentrum Kunst en cultuureducatie
Faciliteren van de ICC bijeenkomsten in Bernheze en Cuijk.

Advies en ontwikkeling

  • Adviseren van alle scholen in Oss, Bernheze en Cuijk op het gebied van cultuureducatie.
  • Elke school heeft vanuit Muzelinck een vaste adviseur / gesprekspartner: de intermediair cultuureducatie. Weten wie de intermediair van uw school is? Kijk op: https://www.muzelinck.nl/onderwijs/intermediairs/
    U kunt gratis gebruik maken van minimaal 2 adviesgesprekken per jaar.
  • Organisatie van teamtrainingen, workshops en activiteiten i.s.m. OKVO.
  • Advisering op het gebied van regelingen en adviesaanvragen zoals de impulsregeling muziek.

Cultuureducatie met kwaliteit (Cultuurloper)
Voor CMK- scholen en aspirant CMK scholen: coaching en begeleiding bij de uitvoering van de Cultuurloper en advies en begeleiding van aspirant CMK scholen.

​Erfgoed op de kaart in het onderwijs?

​Erfgoed op de kaart in het onderwijs?

De regeling Erfgoededucatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt het mogelijk.
Muzelinck en het Stadsarchief Oss slaan de handen ...

Project EscapeVroom coming soon......

Project EscapeVroom coming soon......

Hoe leer je kinderen om nieuwe media op een creatieve manier te gebruiken? En hoe laat je het erfgoed in ...

Thematische workshop: Chocoladekunst

Thematische workshop: Chocoladekunst

Aansluiten op een thema met cultuureducatie, dat is een vraag die veel voorkomt. Bijvoorbeeld op het thema van IPC: Chocolade ...

Tien jaar Kunstmaatjes

Tien jaar Kunstmaatjes

Kunstmaatjes 2.0 is een maatjesproject waarbij 45 mensen met een beperking en 45 leerlingen van groep 6 van de ...

Procesgerichte didactiek op SBO Het Baken in Oss, interview met Dolinda Vissers

Procesgerichte didactiek op SBO Het Baken in Oss, interview met ...

Dit schooljaar is SBO het Baken gestart als CMK-school.

Om het team bij te scholen volgde het gehele team de ...