CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Cursusaanbod 2020

In de praktijk

Expertisecentrum voor Kunst- en Cultuureducatie

Muzelinck is het expertisecentrum voor kunst- en cultuureducatie. Via het onderwijs komen alle kinderen in Bernheze, Cuijk en Oss in aanraking met kunst- en cultuureducatie. Dit is vaak de eerste kennismaking met kunst en cultuur en legt de basis voor verdere beoefening en talentontwikkeling in de vrije tijd. Muzelinck geeft haar rol vorm door advies, het vormgeven van de marktplaats en maatwerk.

Marktplaats: verbinden van vraag en aanbod
https://muzelinck.culink.nl/ . Eén portal naar alle aanbieders in de regio, kwalitatief getoetst door Muzelinck.

Expertisecentrum Kunst en cultuureducatie
Faciliteren van de ICC bijeenkomsten in Bernheze en Cuijk.

Advies en ontwikkeling

  • Adviseren van alle scholen in Oss, Bernheze en Cuijk op het gebied van cultuureducatie.
  • Elke school heeft vanuit Muzelinck een vaste adviseur / gesprekspartner: de intermediair cultuureducatie. Weten wie de intermediair van uw school is? Kijk op: https://www.muzelinck.nl/onderwijs/intermediairs/
    U kunt gratis gebruik maken van minimaal 2 adviesgesprekken per jaar.
  • Organisatie van teamtrainingen, workshops en activiteiten i.s.m. OKVO.
  • Advisering op het gebied van regelingen en adviesaanvragen zoals de impulsregeling muziek.

Cultuureducatie met kwaliteit (Cultuurloper)
Voor CMK- scholen en aspirant CMK scholen: coaching en begeleiding bij de uitvoering van de Cultuurloper en advies en begeleiding van aspirant CMK scholen.

30 oktober: Onderwijsbijeenkomst door OKVO en Muzelinck

30 oktober: Onderwijsbijeenkomst door OKVO en Muzelinck

30 oktober 2019 |

Aan de slag met erfgoed!

De gemeente Oss heeft een rijke historie.
Het Stadsarchief Oss heeft hierbij een mooie collectie ...

Door de ogen van......Kunstvakdocent Roos van der Sanden

Door de ogen van......Kunstvakdocent Roos van der Sanden

Basisschool de Korenaer organiseert een aantal keer per jaar een atelier-middag. De fantasie en creativiteit van de kinderen wordt dan ...

Door de ogen van..... Kunstvakdocent Ingrid Friesen

Door de ogen van..... Kunstvakdocent Ingrid Friesen

Als illustrator weet ik dat de echte creativiteit zit in het proces van onderzoeken, googelen, uitproberen, toelaten, keuzes maken, doorscheuren ...

Door de ogen van.....Kunstvakdocent Peggy Willemen

Door de ogen van.....Kunstvakdocent Peggy Willemen

Een school komt met vragen over cultuureducatie, drama in het bijzonder. Ik ga als kunstvakdocent deze school helpen. Ik doe ...

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wordt verlengd!

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wordt verlengd!

Op 11 juni publiceerde minister van Engelshoven haar ‘uitgangspunten nieuw cultuurstelsel 2021-2024’.
Daarin staan haar plannen voor het cultuurbeleid van ...