CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Aanbod 2019/2020 online!

Cultuur Loper

Binnen het primair onderwijs ondersteunt Muzelinck directies, scholenwerkgroepen, leerkrachten en icc’ers om de visie op cultuureducatie te verankeren. Een van de programma’s die Kunstbalie heeft ontwikkeld hiervoor is De Cultuur Loper.
Dit is een onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).
Het is een meerjarig programma bestaande uit coaching, scholing en een online instrument waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

De intermediairs van Muzelinck vormen een belangrijke schakel tussen het onderwijs en de culturele omgeving.
Door in gesprek te gaan met de school wordt er gewerkt aan een doorlopend (kunsteducatie) programma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school.