CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Steeds meer scholen worden CMK-school!

Steeds meer scholen worden CMK-school!

Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020: De Cultuur Loper Noord-Brabant

Een belangrijk onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de Brabantse scholen is sinds 2013 De Cultuur Loper. Scholen die meedoen aan de cultuurloper in het primair onderwijs kunnen gebruik maken van coaching, scholing en een online-instrument waarmee ze de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Gemeente Oss

Onlangs zijn er 5 scholen die ook gestart zijn als cultuurloperschool en dat brengt het aantal op 18 CMK-scholen in de regio Oss. De Iccers van deze scholen zijn inmiddels gecertificeerd ICCer. Zij volgden een ICC-training die uitgevoerd werd door Kunstbalie Tilburg.

Muzelinck feliciteert de volgende ICCers met het behalen van hun certificaat :

SBO het Baken: Dolinda Vissers,

Daltonschool de Evenaar: Loes Vissers en Mariƫlle van Elk,

Bs de Wissel: Karin Pierlo,

Bs Het Schrijverke: Marieke van Heumen,

Bs Den Omgang: Marja Leenhouwers.

Gemeente Bernheze

Sinds enkele jaren is een 7-tal scholen in de gemeente Bernheze CmK school en werken met de Cultuurloper. Een aantal scholen is daarin reeds vergevorderd. Bij andere scholen loopt het precies wat langzamer. Dat is geen enkel probleem. Het traject kan het beste doorlopen worden met de mogelijkheden die de school heeft.

Het blijft een streven om alle 11 basisscholen deel te laten nemen aan de Cultuurloper.

Gemeente Cuijk

In de gemeente Cuijk zijn in de loop van 2017 alle 11 basisscholen CmK school geworden en gestart met de Cultuurloper. Zij worden in het traject begeleid door de intermediairs van Muzelinck en Doejemee. Vier maal per jaar vindt er een ICC-overleg plaats waarin o.a. de voortgang wordt besproken. Elkaar inspireren en informeren zijn daarbij de uitgangspunten.

Onlangs zijn vier ICC-ers gestart met de ICC-cursus van Kunstloc (voorheen Kunstbalie):

Saskia Joosten: De Regenboog

Jeroen Vermeulen: Zevensprong

Kim Evers: Startblok

Theo Eijkhout: De Bongerd