CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Proef- en probeerdagen op woensdag 12 september en zaterdag 15 september

Advies & maatwerk

Muzelinck fungeert als expertisecentrum voor het onderwijs en biedt:

=> Advies over cultuureducatie in de school
=> Deskundigheidsbevordering
=> Teamtrainingen en workshops
=> Organiseren van activiteiten naar behoefte

Om maatwerk te kunnen realiseren is de vraag van de school essentieel. Muzelinck biedt ondersteuning aan scholen die een concrete vraag hebben of willen formuleren. Binnen het onderwijs wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht bij overige vakken en projecten om cultuureducatie een geborgde plek te geven binnen bestaande doorgaande leerlijnen. De school is hierin de leidende partij en maakt autonome keuzes.

Neem contact op met een van de intermediairs om samen tot een mooi programma te komen en neem eens een kijkje op de marktplaats website (aanbod cultureel onderwijs) om geïnspireerd te raken.