CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Proeftuin Ruwaard

Proeftuin Ruwaard

Wat is de rol van Muzelinck?
In 2015 initieerde de gemeente Oss Proeftuin Ruwaard. Hiermee loopt zij voorop in het concreet vormgeven van de gewenste kanteling in de zorg. De Ruwaard is de grootste wijk in Oss, met een grote diversiteit aan bewoners, werk, inkomen en huis­vesting. De gemeente heeft deze wijk gekozen als proeftuin om te werken aan een vitale wijk, waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.

De vraag van de wijkbewoner staat centraal en niet het aanbod van instan­ties. Binnen Proeftuin Ruwaard gaat het om anders denken, doen en organiseren door o.a. de gebiedsgerichte financiering en manier van samenwerken. Door de NZA en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt de werkwijze van de proeftuin gezien als één van de voorlopers in Nederland en een voorbeeld van denkbare toekomstscenario’s in de zorg en het actieplan “(Ont)Regel de zorg!”.

Ontwikkeling Muzelinck
Muzelinck heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een klassieke muziekschool tot een sociaal-maatschappelijk gedreven Centrum voor de Kunsten. Zo werken we samen met tal van amateurverenigingen, geven lessen (vaak in samenwerking met partners), en organiseren festivals zoals Fantastival en de Osse Nacht. We werken samen met alle basisscholen op het gebied van Cultuureducatie en doen tal van bewonersprojecten in wijken en buurten.

Kunst inzetten voor een positieve gezondheid
We wilden onze activiteiten uitbreiden naar zorg vanuit de visie van positieve gezondheid en de bijdrage die kunst en cultuur hieraan kan leveren. We zijn toen eerst op zoek gegaan naar waar behoefte aan is en zijn met tal van organisaties en inwoners gaan praten. Al snel werd duidelijk dat Proeftuin Ruwaard de plek is waar ruimte is voor de unieke bijdrage die kunst en cultuur kan hebben.
Vanaf 1 juli 2019 is Muzelinck officieel samenwerkingspartner geworden van Proeftuin Ruwaard.
Door deze samenwerking ontstaat er een concreet perspectief voor zowel Muzelinck als organisatie, als voor kunst in de zorg.
Andere partners zijn GGD, SEC, Pantein, Gemeente Oss, GGZ, VGZ, Brabant Wonen, CZ, Brabant Zorg, UniK, Ons Welzijn en JiJ Advies & Coaching.

Met Proeftuin Ruwaard is er in Oss een unieke situatie ontstaan om kunst en cultuur daadwerkelijk duurzaam in te zetten voor een positieve gezondheid, vanuit gelijkwaardig partnerschap met als gezamenlijk doel het bereiken van een positieve gezondheid en levensgeluk van mensen.

Directeur/bestuurder Laura Wijnbelt:
“Door kunst doen mensen positieve ervaringen op. Door zelf iets te maken, te creëren of uit te voeren ga je anders naar jezelf kijken. Wanneer je dit samen met anderen doet, leer je elkaar op een andere manier kennen. Een manier die energie geeft en een andere kijk geeft op de wereld en elkaar.

Kunst is iets heel menselijks. Zolang de mens bestaat is zij al bezig om de wereld mooier te maken, zichzelf te uiten door dans, muziek en het vertellen van verhalen. Het verbindt en geeft energie. Een krachtig instrument dus voor het bereiken van een positieve gezondheid en sociale cohesie! Er zijn tal van studies en succesvolle projecten die aantonen dat kunst een waardevolle bijdrage kan hebben bij het bereiken van positieve gezondheid. We willen dit ook mogelijk maken voor de inwoners van Oss.”


Ambitie

Wat is onze ambitie? De inrichting van een Proeftuin Kunst en Gezondheid in Ruwaard Oss.
Met deze proeftuin willen wij een innovatie platvorm inrichten, die in verbinding staat met alle andere onderwerpen van de proeftuin Ruwaard; zorg, welzijn, wonen, veiligheid, werk en inkomen, reclassering, etc. Om zo kunst & cultuur integraal mee te kunnen laten lopen.

Muzelinck heeft het ondernemingsplan 'Kunst en Geluk' geschreven en hiermee subsidie vanuit de provinciale impulsgelden ontvangen. Met deze impuls:

  • Ontwikkelt Muzelinck zich verder tot een professionele organisatie op het gebied van kunst in de zorg- en welzijnssector.
  • Leren we effectief samen te werken met professionals in de zorg, deelnemers en zorgontvangers.
  • Dragen we op een structurele manier bij aan de positieve gezondheid van mensen door kunstinterventies/programma’s.
  • Tonen we de effecten van kunst aan op de positieve gezondheid van mensen door de uitvoering en monitoring van artistiek kwalitatieve interventies.
  • Realiseren we een duurzame financiering waardoor we in staat zijn programmatisch te werken (in plaats van projectmatig).
  • Delen we de opgedane kennis in Brabant en zijn we een inspirerend voorbeeld voor andere kunstencentra en gemeenten.
  • Geven we een impuls aan de rol van kunst en cultuur binnen de kanteling in de zorg.

Meer informatie over Proeftuin Ruwaard is te vinden op: www.proeftuinruwaard.nl

Logo-Proeftuin-Ruwaard-def.jpg