CENTRUM VOOR DE KUNSTEN | BERNHEZE | CUIJK | OSS
Gespreksstof Oostwal (A en B)

Gespreksstof Oostwal (A en B)

Eén van de Buurtcultuurprojecten waar we de afgelopen periode aan gewerkt hebben is 'Gespreksstof Oostwal'.
De feestelijke opening van dit project vindt plaats op dinsdag 16 april om 16.00 uur. Wethouder Frank den Brok zal hierbij aanwezig zijn om samen met de bewoners van wooncomplex Oostwal 8 kunstwerken te onthullen.

Waardevolle gesprekken door kunst met stof
Kunst kan een mooi middel zijn om bewoners bij elkaar te brengen. Dat kunst ook een 'fysiek' vraagstuk kan oplossen blijkt uit dit project dat Muzelinck in samenwerking met BrabantWonen heeft uitgevoerd.

Kunstenares Anne van den Heuvel is gevraagd om met de bewoners van wooncomplex Oostwal aan de slag te gaan.
Zij is een kunstenaar die door middel van textiele kunstwerken de akoestiek in een ruimte kan verbeteren.
De bewoners zijn intensief betrokken bij dit project en hebben zelf meegewerkt aan de kunstwerken.
Door middel van gezamenlijke workshops ontstonden er ontmoetingen en leerden zij elkaar beter kennen. Tijdens een workshop hebben bewoners (bijzonder eensgezind) gekozen voor 2 verschillende onderwerpen en 2 verschillende vormen textiel.

Kunst-stof-werken in hal A en B
De bewoners van Hal A hebben gekozen voor 4 kunstwerken in vilt. Tijdens 2 workshops, die hier op volgden, zijn zij met blokjes vilt van 5 x 5 cm een afbeelding gaan maken van het oude fabrieksgebouw van Bergoss aan de overkant. Het gebouw Oostwal kijkt voor een deel uit op dit stukje cultureel erfgoed. De kunstenaar zorgde voor de verdeling van taken, zodat iedereen deed wat bij hem of haar past.
De afbeelding lijkt een grove pixel-afbeelding, maar als je door je oogharen kijkt, zie je het fabrieksgebouw!

Bewoners van Hal B kozen voor 4 geweven kunstwerken met tekst (wensen/ vragen voor buren; mooie quotes). Zij gingen op bezoek in het Textielmuseum in Tilburg en hebben gezien hoe zo'n kunstwerk tot stand komt.

Inmiddels zijn de kunstwerken afgerond. De weefsels bevatten spreuken en opmerkingen die bewoners leuk vinden met betrekking tot het contact met hun buren. Deze zijn in de eerdere workshop opgeschreven en voorgelezen aan elkaar.

Deze teksten zijn geweven in het Textielmuseum in Tilburg en we zijn daar met de bewoners en de kunstenaar het weefproces gaan bekijken. Dit was ook weer een mooie, verbindende activiteit.

Tijdens de montage zijn we op de koffie geweest bij een van de deelnemers en tijdens deze ochtend was er ook weer veel betrokkenheid van bewoners!

Behoeften bewoners op de eerste plaats
De bewoners hebben zowel een fysieke en een sociale vraag. Meer verbinding met elkaar en verbetering van de akoestiek in het gebouw. Appartementencomplex Oostwal in Oss bestaat uit twee identieke gebouwen met een eigen ingang.

Door veel verhuizingen gaven bewoners aan niet meer precies te weten wie er wonen.
Er was weinig onderlinge verbinding. Tevens heeft er onlangs een renovatie plaats gevonden met als doel een betere isolatie en vermindering van het geluid van buiten. Door het schilderen is er wel meer galm ontstaan in de hallen. Bewoners hebben hier last van.

Intensieve samenwerking Buurtcultuurfonds BrabantWonen en Muzelinck
Sinds een aantal jaren realiseert Buurtcultuurfonds BrabantWonen buurtcultuurprojecten. Bij een aantal van deze projecten is Muzelinck partner. Ook het project ‘Gespreksstof Oostwal’ wordt mede mogelijk gemaakt door Buurtcultuurfonds BrabantWonen en Muzelinck. Muzelinck zorgt voor de artistieke invulling, en begeleid de projecten.

Woningcorporatie BrabantWonen investeert in fijne, leefbare buurten. Voor goede ideeën om buurtbewoners samen te brengen door middel van cultuur, sport of duurzaamheid, is geld beschikbaar. Iedereen kan een project indienen. Het gaat om culturele activiteiten op buurt- of wijkniveau in het gebied waarBrabantWonenwoningen heeft. En die mensen bij elkaar brengen.