Raadhuislaan 18 | 5341 GM Oss | T: 0412 - 62 37 27 | E: contact@muzelinck.nl

Onderwijs

Als leerkracht wil je je leerlingen wat meegeven op het gebied van kunst en cultuur. Maar hoe doe je dat op een goede, levendige en aantrekkelijke manier? Muzelinck kan je daarbij helpen. Dat doen we door docenten op te leiden, maar bijvoorbeeld ook met ons aandeel in de Osse Kunstinstellingen voor het Onderwijs (OKVO) en onze samenwerking met Kunstbalie. Samen hebben we immers hetzelfde doel: kinderen optimaal stimuleren in hun culturele groei.

Cultuureducatie met kwaliteit
De Cultuur Loper is een vierjarig programma – bestaande uit coaching en scholing én een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden kinderen in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

De Cultuur Loper wordt ontwikkeld door Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het programma komt in co-creatie tot stand met lokale intermediairs, kunstencentra, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant.
In de gemeente Oss begeleidt Muzelinck de scholen die deelnemen aan de Cultuur Loper.

Doelen van Cultuureducatie met Kwaliteit

  • ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum;
  • vakinhoudelijke deskundigheid;
  • relatie scholen en culturele omgeving;
  • beoordeling van de culturele ontwikkeling van de leerling.


Aandacht voor: Kunstrally CrOss

Aandacht voor: Kunstrally CrOss

20 november 2017 |

Op maandag 20 november om 19.00 uur vindt de finale plaats van kunstwedstrijd Kunstrally CrOss. Talentvolle leerlingen van de ...

Basisscholen kiezen voor OKVO

Basisscholen kiezen voor OKVO

De succesformule OKVO
OKVO is een uniek en succesvol samenwerkingsverband tussen het primair onderwijs in het Maasland en de Osse ...

Leskist Ken je Klassiekers

Leskist Ken je Klassiekers

De Nachtwacht van Rembrandt, de Mona Lisa, Mondriaan, wie kent ze niet! Laat alle kinderen kennis maken met ‘de klassieken ...

Leskist Ridders van de Ronde Tafel

Leskist Ridders van de Ronde Tafel

De leerlingen maken kennis met de beroemde middeleeuwse Arthurverhalen. De riddertijd met zijn dappere ridders, schone jonkvrouwen en spannende gevechten ...

Leskist Tweede Leven

Leskist Tweede Leven

In dit project ‘Tweede leven’ maken de kinderen kennis met het werk van Gerdi Zwaan. De beelden bieden gelegenheid de ...